STYRELSEN

Ordförande

  • Jens Böhn

Vice ordf.

  • Arne Johansson

Sekreterare

  • Lennart Berqvist

Kassör

  • Gösta Isaksson

Ledamöter

  • Ingvor Carlander
   Håkan Hammarsand
   Jan Holm
   Bengt-Olof Magnusson

Suppleanter

  • Jan Stålkrantz
   Emelie Nyreröd-Sandahl
   Thomas Sandahl

Vill du få kontakt med någon i styrelsen eller få mer information skicka gärna iväg ett mejl via vårkontaktsida.

Translate »