Om oss

Vag_1_2

Verksamheten

Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn bildades 1983 och har i dag ca 350 medlemmar. Föreningen arbetar med att hålla igång och vidareutveckla verksamheten på anläggningen Årås Kvarn och härigenom i ett vidare perspektiv med att hålla bygden levande. De arrangeras ett stort urval av aktiviteter under året. Är du intresserad att läsa mer om dess kan du göra det under fliken anslagstavlan.

Uthyrningen av såväl bygdegård som vandrarhem administreras också av föreningen. Detta är en intensiv verksamhet året om. Kombinationen av stora lokaler och möjlighet till övernattning är uppskattad.

Underhåll på lokalerna samt ombyggnadsarbete måste pågå ständigt. Man försöker därför att upprätthålla regelbundna arbetsdagar för sådant.

Vi har nu gjort kvarnen handikapps tillpassad, brandlarm direktkopplat till SOS är installerat i vandrarhemmet (krav från SÄRF). Arenan har invigts, men det återstår en del mindre utvändigt arbete innan vi är helt klara.

Det stora projektet för föreningen just nu är att arbete vidare med ”Säteri byggnaderna” huvudbyggnad, 2 annex och den gammal källare från 1400 talet.

Program skickas ut till samtliga medlemmar en gång om året tillsammans med kallelsen till årsmötet, som hålls i mars.
För att du som medlem skall få fortlöpande information om aktiviteter så föreslår vi att du sänder din e-mail adress till oss, så kommer du med på vår mail-listan.


Medlemsavgift

 

 • 150 kr för enskild medlem per år
 • 250 kr för familj perår

Ni som hyr kvarnen över en weekend för bröllop eller annan fest har gratis gästmedlemskap t.o.m första året efter.

En lokal förening kan också vara medlem och då får föreningen tillgång till sammanträdeslokal utan kostnad.
Medlemsavgiften för förening är:

 • 400 kr/år

Vill du också bli medlem?
Kontakta någon i styrelsen eller skicka ett meddelande via vårt kontaktformulär.


Styrelsen

 

Ordförande

   – Jens Böhn

Vice ordf.

   – Arne Johansson

Sekreterare

   – Lennart Berqvist

Kassör

   – Gösta Isaksson

Ledamöter

   Jan Holm

 

   Bengt-Olof Magnusson

 

   Emelie Nyreröd-Sandahl

 

    Thomas Sandahl

 

   Gerd Hallin

 

  Vill du få kontakt med någon i styrelsen eller få mer information skicka gärna iväg ett mejl via vår kontaktsida.


  Årås historik

   

  Årås – ”häradets förnämsta gods o herresäte”

  Årås Kvarn och vandrarhem är inrymda i byggnader, som tidigare tillhörde Årås säteri. Detta var på sin tid ”häradets förnämsta gods och herresäte”.
  Den verkliga storhetstiden var på 1500- och 1600-talet under släkten Gyllenstierna. Den förste kände ägaren var riksrådet Erik Eriksson Gyllenstierna af Lundholm, död 1502. Godset var därefter i ättens ägo under 200 år. Huvudbyggnaden som uppfördes på 1400-talet brann ner 1792 men byggdes upp igen till nuvarande utseende.

  Erik Eriksson Gyllenstierna var gift med Anna Karlsdotter. Hon tillhörde Winstorpätten, en av Sveriges äldsta adliga ätter, som kom från Winsarp i Dalum. Anna Karlsdotter var änka efter Erik Karlsson Vasa, en nära släkting till Gustav Vasa.

  Erik Eriksson Gyllenstiernas morfar var Karl Knutsson Bonde, riksföreståndare och kung flera gånger på 1400-talet.

  Efter Erik Eriksson Gyllenstierna kom Carl Eriksson Gyllenstierna (1502) och Erik Carlsson Gyllenstierna (1541). Båda var riksråd. Den senare dog 1586 och är begravd i Kölingareds kyrka.

  De sista i släkten Gyllenstierna på Årås var Axel MacDouwall gift med Beata Conradsdotter Gyllenstierna och efter dem Claes Gustav Rålamb, som var syskonbarn till Beata Conradsdotter Gyllenstierna. C G Rålamb innehade godset fram till år 1757.

  Efter Gyllenstiernorna har det varit många ägare till Årås:

  1757

    kort tid – Johan Gabriel Creutz

  1757 -1769

    – Nils Wästfelt, Kapten, Bergsråd, son av Anders Westeman, som blev adlad Wästfelt. Anlade Ryfors Bruk.

  1769 -1808

    – Adolf Fredrik Wästfelt. Under hans tid, år 1792, brann huvudbyggnaden.

  1808 -1809

    – Georg Wästfelt.

  1809 -1812

    – Gerhard Rydeberg, Länsman.

  1812 -1819

    – Jesper Svedenborg

  1819 -1837

    – Johan Adolf Pfeiff.

  1837 -1879

    – Carl Fr. Gustaf Adolf Pfeiff.

  1879 -1892

    – Georg (F C) Isoz

  1892 -1895

    – Sanfrid Theodor Beglund.

  1895 -1898

    – Aron Wilhelm Berglund

  1898 -1899

    – Stråkens Trävaru Bolag, Gustav Sundling, Margareteholm.

  1899 -1912

    – Otto F:son Thörn

  1912 -1913

    – Karl Johan Holmgren

  1913 -1915

    – Adolf Larsson.

  1915

    – under kort tid i tur och ordning Carl Palm, Carl Blom och Anders Hansson.

  1915 -1918

    – Carl Nilsson Börrisson Missionär

  1918 -1921

    – Bror Berdén.

  1921 -1922

    – Alfred Natanael von Essen

  1922 -1923

    – Carl Johan Adolf Engström, grosshandlare.

  1923 -1945

    – Ernst Wilhelm Johansson, grosshandlare. Byggde nuvarande kvarnen och ett elverk.

  1945

    – under kort tid i tur och ordning C G Grennström och C J Lagercrantz.

  1945 -1949

    – Simon Lindholm (direktör Eksjöhus).

  1949 -1961

    – Birger Johansson.

  1961 –

    – Kungl Majt och Kronan (Domänverket/AssiDomän)

  1982 –

    – Huvudbyggnad med de två flyglarna, Familjen Frändås

  1983 –

    – Kvarnen, Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn.

  1991 –

    – Vandrarhem och Drängstuga (röda flyglar), Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn.

  2011 16 maj

   – förvärvade bygdegårdsföreningen Årås Kvarn de resterande byggnaderna av familjen Frändås och är därigenom ägare av hela det ursprungliga ÅRÅS SÄTERIs kvarvarande byggnader.

  Ovanstående är hämtat från den ägarlängd, som finns uppsatt i Kvarnen.

  Till herrgården hörde en speciell 8-kantig ladugård som byggdes upp omkring år 1900. Det fanns endast två sådana i Sverige. Tyvärr så brände Domänverket upp den i början av 1960-talet. Dessbättre finns det bildmaterial kvar..

  8kantiglada


  Föreningens historik

   

  Lokaler
  Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn bildades 1983. I bygden saknades lokaler för förenings- och ungdomsaktiviteter. Blickarna föll på Årås kvarn som stått öde i över 20 år, och stod under akut rivningshot. Föreningen köpte då kvarnen av AssiDomän för 10.000 kr. Därmed startade ett cirka 5.000 timmar långt renoveringsarbete, helt på ideell basis. Målsättningen var från början att renovera till enklast tänkbara standard, men efterhand som arbetet fortskred beslutade man att skapa en lokal som även var möjlig att hyra ut, dvs. en bygdegård. Renoveringsarbetet var klart hösten 1987, och invigdes av dåvarande landshövding Göte Fridh.

  1991 inköptes de två yttersta flygelbyggnaderna, som varit bostäder åt tjänstefolket på godset. Två år senare var den ena renoverad och ombyggd till vandrarhem. Varje rum har inretts pietetsfullt med anknytning och tema till någon av de tidigare ägarna eller tjänstefolk på godset. Vid varje rum sitter också en skylt som talar om vem rummet tillhör och där kan man känna igen många av ägarna som räknats upp här ovan.

  Den återstående flygeln, ”Drängstugan”, har också renoverats och här har en bröllopssvit med ”svärmorsrum”, sal och hall inretts. Denna del invigdes i maj 2001 av antikvarie Karin Lundberg. Två nya rum gjordes klara 2014 och döpts till ”Wilhelm von Brauns kammare” och den ”namnlöses rum” – båda med anknytning till vår kända skald. I hallen har det getts plats åt ett litet ”museum” till skaldens ära. De nya rummen får dela på toalett och dusch.

  2001 byggdes en ny byggnad kallad ”Smedjan” på platsen där den gamla smedjan legat. Denna byggnad invigdes samtidigt med Drängstugan av stadsarkitekt Jonas Yngström. ”Smedjan har blivit en värdefull förrådslokal.

  Verksamhet
  Kvarnen var tänkt att användas för att skapa aktiviteter i bygden med bl. a. kurser, studiecirklar, teater- och bioföreställningar. Detta har också bedrivits i stor omfattning. Paletten av aktiviteter är ändrats något under årens lopp, men det är ännu mängder av aktiviteter i bygdegårdsregi – se mera ”Program på Årås” under fliken anslagstavlan.

  Utmärkelser
  Föreningen har rönt stor uppmärksamhet genom åren och bl a fått Ulricehamns kommuns kulturpris, bidrag från Riksantikvarieämbetet, naturstipendium av Södra Skogsägarna och Arne Torstenssons Sparbanksstipendium. Dessutom blev Drängstugan och Smedjan utnämnda till Årets Hus år 2001. 2012 blev vi utvalda till Årets bygdegård i Sverige och 2014 fick vi utmärkelsen Årets bygdegård i distriktet.

  Om du är nyfiken på mer löpande information kolla gärna in anslagstavlan.


  Årås Säteri

   

  Den 16 maj 2011 köpte Bygdegårdsföreningen resterande byggnader som en gång ingått i Årås Säteri. Alla byggnaderna hade förfallit mer eller mindre sedan säteriet övertogs av Domänverket i början av 1960 talet och var i behov av stora renoveringar för att bli användbara. Detta arbete startade föreningen upp omedelbart efter övertagandet. Du kan följa delar av arbetet genom att kika på inlägg på anslagstavlan och sedan in under ämnet ”Årås Säteri – Nyheter”.

  Huvudbyggnaden

  Efter att, vad vi förmodar, den ursprungliga, säteribyggnaden brann ner 1792 startade Baron Pfeiff återuppbyggnaden som stod färdig i början på 1800 talet. Det förmodas att man har använt en del av den gamla grunden. Det har under de senaste 4 åren gjorts en del, i huvudsak för att bevara byggnaden för ytterligare förfall. En del av detta arbete har gjorts i samband med byggnadsvårdsläger tillsammans med Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Taket och några ytterväggar hade fått vattenskador och har reparerats och nya kil golv har lagts in i dessa. En del fönster har renoverats. Fasaden har förbättrats och omfattningarna runt en del fönster har återställts till ursprungligt utseende. Arbetet fortsätter.

  Annexen

  Det finns två annex till huvudbyggnaden. Det södra, som vi kallar ”arrendatorsbostaden”, har varit använt som sommarbostad av den förra ägaren. Detta annex är troligen uppfört i slutet på 1700 talet. Under 2014-2015 har detta annex varit föremål för renovering. Nedre yttre bjälkar som ruttnat har bytts ut och ytterfasaden har också fått ny panel, gjort med gammal hantverksteknik. Just nu pågår arbetet mad att renovera grunden och lägga nya golv i bottenvåningen. Planen är att detta inom kort skall bli ett boende med 8 dubbelrum i hotellstandard.

  Det norra annexet kallar vi ”affären” eftersom Grosshandlare Johansson bedrev affär här från 1920 talet till någon gång under 1940 talet. Skrönorna säger att det nog inte var med särdeles stor succé. Byggnaden är troligtvis uppförd i början av 1800 talet. Denna byggnad har varken vatten eller el indraget.

  Källaren

  Denna byggnad är den äldst bevarade resten av Årås Säteri och fanns nog redan på 1400 talet. Det som fanns kvar när föreningen övertog anläggningen var en förfallen stengrund med tre underliggande valv. För att bevara detta för framtiden blev stenmurarna upprättade och fogade, ett tak blev byggt ovanpå, liknande det som fanns dokumenterat på gamla foton. Alla tre valven har blivit utgrävda och kalkade invändigt. Som nästa steg skall marktegel läggas på golven.

  Parken

  HS_fontan_gammal_SV

  Denna bild av fontänen är från 1910 talet. Planen är att återställa parken till vad det en gång var, men ändå så, att den kan underhållas med de resurser som föreningen har till förfogande. Det har under 2014 gjorts en hel del arbete med att undersöka de historiska aspekterna kring Årås Säteris park. Är ni intresserade av att ta del av detta så klicka på nedanstående länkar som finns resultatet av undersökningarna i form av en vårdplan.

  Aras_vardprogram_140317

  Arkeologisk_undersokning_20140317

  Följ gärna med i allt vårt arbete på anslagstavlan.

Translate »