OM OSS

Verksamheten

Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn bildades 1983 och har i dag ca 350 medlemmar. Föreningen arbetar med att hålla igång och vidareutveckla verksamheten på anläggningen Årås Kvarn och härigenom i ett vidare perspektiv med att hålla bygden levande. Det arrangeras ett stort urval av aktiviteter under året. Är du intresserad att läsa mer om dess kan du göra det under fliken ”Program & händelser”.

Uthyrningen av såväl bygdegård som vandrarhem administreras också av föreningen. Detta är en intensiv verksamhet året om. Kombinationen av stora lokaler och möjlighet till övernattning är uppskattad.

Underhåll på lokalerna samt ombyggnadsarbete måste pågå ständigt. Man försöker därför att upprätthålla regelbundna arbetsdagar för sådant.

Translate »