KVARN

Den gamla kvarnen byggdes i början av 1930-talet av dåvarande ägare till Årås Säteri, grosshandlare Ernst Wilhelm Johansson och var i drift fram till slutet av 1940-talet. Efter många års förfall köptes byggnaden av den då nybildade bygdegårdsföreningen Årås Kvarn 1983.

Föreningen restaurerade och byggde om kvarnen med ideella krafter till en förnämlig bygdegård med resurser för uthyrning till över 100 personer. I bottenvåningen finns ett café eller om man så vill en PUB. På andra våningen finns en matsal och på tredje våningen finns en festlokal med många möjligheter.

Kvarnen hyrs ut till sällskap av vitt skilda slag.
Det kan bland annat vara:

 • konferenser
 • bröllop
 • friluftsliv
 • kurser
 • m.m

Föreningen arrangerar även en hel del egna aktiviteter i lokalen såsom:

 • sommarcafé
 • PUB-aftnar
 • konstutställningar
 • teaterföreställningar
 • fester
 • kurser
 • m.m

Om du vill veta mer om vad som sker läs gärna mer på Program & händelser.

En verklig fördel är att gästerna har möjligheten att övernatta i det intilliggande vandrarhemmet och/eller drängstugan.
Det finns ett flertal catering och andra företag som kan hjälpa er att ordna en lyckad fest hos oss. Finns också kontakt till vigselförrättare både kyrkliga och borgliga. Om du är intresserad och gärna veta mer klicka på Kontaktlista cateringför att hämta och ladda ner ett dokument med kontaktuppgifter till ett flertalet cateringföretag med mera.

Translate »