Föreningens historia

Lokaler

 
Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn bildades 1983. I bygden saknades lokaler för förenings- och ungdomsaktiviteter.
 
Blickarna föll på Årås kvarn som stått öde i över 20 år, och stod under akut rivningshot. Föreningen köpte då kvarnen av AssiDomän för 10.000 kr. Därmed startade ett cirka 5.000 timmar långt renoveringsarbete, helt på ideell basis. Målsättningen var från början att renovera till enklast tänkbara standard, men efterhand som arbetet fortskred beslutade man att skapa en lokal som även var möjlig att hyra ut, dvs. en bygdegård.
 
Renoveringsarbetet var klart hösten 1987, och invigdes av dåvarande landshövding Göte Fridh.
1991 inköptes de två yttersta flygelbyggnaderna, som varit bostäder åt tjänstefolket på godset. Två år senare var den ena renoverad och ombyggd till vandrarhem. Varje rum har inretts pietetsfullt med anknytning och tema till någon av de tidigare ägarna eller tjänstefolk på godset. Vid varje rum sitter också en skylt som talar om vem rummet tillhör och där kan man känna igen många av ägarna som räknats upp här ovan.
 
Den återstående flygeln, ”Drängstugan”, har också renoverats och här har en bröllopssvit med ”svärmorsrum”, sal och hall inretts. Denna del invigdes i maj 2001 av antikvarie Karin Lundberg. Två nya rum gjordes klara 2014 och döpts till ”Wilhelm von Brauns kammare” och den ”namnlöses rum” – båda med anknytning till vår kända skald. I hallen har det getts plats åt ett litet ”museum” till skaldens ära. De nya rummen får dela på toalett och dusch.
2001 byggdes en ny byggnad kallad ”Smedjan” på platsen där den gamla smedjan legat. Denna byggnad invigdes samtidigt med Drängstugan av stadsarkitekt Jonas Yngström. ”Smedjan har blivit en värdefull förrådslokal.

Verksamhet

 

Kvarnen var tänkt att användas för att skapa aktiviteter i bygden med bl. a. kurser, studiecirklar, teater- och bioföreställningar. Detta har också bedrivits i stor omfattning. Paletten av aktiviteter är ändrats något under årens lopp, men det är ännu mängder av aktiviteter i bygdegårdsregi – se mera ”Program på Årås” under fliken ”Program & händelser”.

Utmärkelser

 
Föreningen har rönt stor uppmärksamhet genom åren och bl a fått Ulricehamns kommuns kulturpris, bidrag från Riksantikvarieämbetet, naturstipendium av Södra Skogsägarna och Arne Torstenssons Sparbanksstipendium. Dessutom blev Drängstugan och Smedjan utnämnda till Årets Hus år 2001. 2012 blev vi utvalda till Årets bygdegård i Sverige och 2014 fick vi utmärkelsen Årets bygdegård i distriktet.
Om du är nyfiken på mer löpande information kolla gärna in Program & händelser.
Translate »