ARENAN

Bokning kan göras:

På telefonnummer: 0723 29 11 51
Via vårtkontaktformulär

Priser

Vid hyra av arenan i samband med hyra av kvarnen i samband med bröllop eller liknande:
– 2 000 SEK per gång (samma tidpunkter som hyran av kvarnen)

Om man hyr enbart arenan för privat användning:
– 2 200 SEK per dygn

Hyra för kommersiellt nyttjande:
– efter avtal

Translate »