ARENAN

Bokning kan göras:

På telefonnummer: 0515-911 51 eller mobil 0723 29 11 51
Via vårtkontaktformulär

Priser

Vid hyra av arenan i samband med hyra av kvarnen i samband med bröllop eller liknande:
– 1700 SEK per gång (samma tidpunkter som hyran av kvarnen)

Om man hyr enbart arenan för privat användning:
– 1 900 SEK per dygn

Hyra för kommersiellt nyttjande:
– efter avtal

Translate »