Säteriet

Den 16 maj 2011 köpte Bygdegårdsföreningen resterande byggnader som en gång ingått i Årås Säteri. Alla byggnaderna hade förfallit mer eller mindre sedan säteriet övertogs av Domänverket i början av 1960 talet och var i behov av stora renoveringar för att bli användbara. Detta arbete startade föreningen upp omedelbart efter övertagandet. 

Huvudbyggnaden

 
Efter att, vad vi förmodar, den ursprungliga, säteribyggnaden brann ner 1792 startade Baron Pfeiff återuppbyggnaden som stod färdig i början på 1800 talet. Det förmodas att man har använt en del av den gamla grunden. Det har under de senaste 4 åren gjorts en del, i huvudsak för att bevara byggnaden för ytterligare förfall. 
En del av detta arbete har gjorts i samband med byggnadsvårdsläger tillsammans med Svenska Byggnadsvårdsföreningen. Taket och några ytterväggar hade fått vattenskador och har reparerats och nya kil golv har lagts in i dessa. En del fönster har renoverats. Fasaden har förbättrats och omfattningarna runt en del fönster har återställts till ursprungligt utseende. Arbetet fortsätter.
Det finns två annex till huvudbyggnaden. Det södra, som vi kallar ”arrendatorsbostaden”, har varit använt som sommarbostad av den förra ägaren. Detta annex är troligen uppfört i slutet på 1700 talet. Sedan 2014 har detta annex varit föremål för renovering.
Nedre yttre bjälkar som ruttnat har bytts ut och ytterfasaden har också fått ny panel, gjort med gammal hantverksteknik. Grunden är renoverad och nya golv är lagda i bottenvåningen. Planen är att detta inom kort skall bli ett boende med 8 dubbelrum i hotellstandard.
Det norra annexet kallar vi ”affären” eftersom Grosshandlare Johansson bedrev affär här från 1920 talet till någon gång under 1940 talet. Skrönorna säger att det nog inte var med särdeles stor succé. Byggnaden är troligtvis uppförd i början av 1800 talet. Denna byggnad inhyser en liten handelsbod som har öppet under högsäsong.

Källaren

 
Denna byggnad är den äldst bevarade resten av Årås Säteri och fanns nog redan på 1400 talet. Det som fanns kvar när föreningen övertog anläggningen var en förfallen stengrund med tre underliggande valv. För att bevara detta för framtiden blev stenmurarna upprättade och fogade, ett tak blev byggt ovanpå, liknande det som fanns dokumenterat på gamla foton. Alla tre valven har blivit utgrävda och kalkade invändigt. Som nästa steg skall marktegel läggas på golven.
 
Denna bild av fontänen är från 1910 talet. Planen är att återställa parken till vad det en gång var, men ändå så, att den kan underhållas med de resurser som föreningen har till förfogande. 
Det norra annexet kallar vi ”affären” eftersom Grosshandlare Johansson bedrev affär här från 1920 talet till någon gång under 1940 talet. 

 

Skrönorna säger att det nog inte var med särdeles stor succé. Byggnaden är troligtvis uppförd i början av 1800 talet. Denna byggnad inhyser en liten handelsbod som har öppet under högsäsong. Det har under 2014 gjorts en hel del arbete med att undersöka de historiska aspekterna kring Årås Säteris park. Är ni intresserade av att ta del av detta så klicka på nedanstående länkar som finns resultatet av undersökningarna i form av en vårdplan.
Translate »