årås Historik

”häradets förnämsta gods o herresäte”

 
Årås Kvarn och vandrarhem är inrymda i byggnader, som tidigare tillhörde Årås säteri. Detta var på sin tid ”häradets förnämsta gods och herresäte”.
Den verkliga storhetstiden var på 1500- och 1600-talet under släkten Gyllenstierna. Den förste kände ägaren var riksrådet Erik Eriksson Gyllenstierna af Lundholm, död 1502. Godset var därefter i ättens ägo under 200 år. Huvudbyggnaden som uppfördes på 1400-talet brann ner 1792 men byggdes upp igen till nuvarande utseende.
 
Erik Eriksson Gyllenstierna var gift med Anna Karlsdotter. Hon tillhörde Winstorpätten, en av Sveriges äldsta adliga ätter, som kom från Winsarp i Dalum. Anna Karlsdotter var änka efter Erik Karlsson Vasa, en nära släkting till Gustav Vasa.
 
Erik Eriksson Gyllenstiernas morfar var Karl Knutsson Bonde, riksföreståndare och kung flera gånger på 1400-talet.
Efter Erik Eriksson Gyllenstierna kom Carl Eriksson Gyllenstierna (1502) och Erik Carlsson Gyllenstierna (1541). Båda var riksråd. Den senare dog 1586 och är begravd i Kölingareds kyrka.
 
De sista i släkten Gyllenstierna på Årås var Axel MacDouwall gift med Beata Conradsdotter Gyllenstierna och efter dem Claes Gustav Rålamb, som var syskonbarn till Beata Conradsdotter Gyllenstierna. C G Rålamb innehade godset fram till år 1757.
 
Till herrgården hörde en speciell 8-kantig ladugård som byggdes upp omkring år 1900. Det fanns endast två sådana i Sverige. Tyvärr så brände Domänverket upp den i början av 1960-talet. Dessbättre finns det bildmaterial kvar..

Årås ägare

 
Efter Gyllenstiernorna har det varit många ägare till Årås:
 
1757 kort tid – Johan Gabriel Creutz
 
1757 -1769 – Nils Wästfelt, Kapten, Bergsråd, son av Anders Westeman, som blev adlad Wästfelt. Anlade Ryfors Bruk.
1769 -1808 – Adolf Fredrik Wästfelt. Under hans tid, år 1792, brann huvudbyggnaden.
 
1808 -1809 – Georg Wästfelt.
 
1809 -1812 – Gerhard Rydeberg, Länsman.
 
1812 -1819 – Jesper Svedenborg
 
1819 -1837 – Johan Adolf Pfeiff.
 
1837 -1879 – Carl Fr. Gustaf Adolf Pfeiff.
 
1879 -1892 – Georg (F C) Isoz
 
1892 -1895 – Sanfrid Theodor Beglund.
 
1895 -1898 – Aron Wilhelm Berglund
 
1898 -1899 – Stråkens Trävaru Bolag, Gustav Sundling, Margareteholm.
 
1899 -1912 – Otto F:son Thörn
 
1912 -1913 – Karl Johan Holmgren
 
1913 -1915 – Adolf Larsson.
1915 – under kort tid i tur och ordning Carl Palm, Carl Blom och Anders Hansson.
 
1915 -1918 – Carl Nilsson Börrisson Missionär
 
1918 -1921 – Bror Berdén.
 
1921 -1922 – Alfred Natanael von Essen
 
1922 -1923 – Carl Johan Adolf Engström, grosshandlare.
 
1923 -1945 – Ernst Wilhelm Johansson, grosshandlare. Byggde nuvarande kvarnen och ett elverk.
 
1945 – under kort tid i tur och ordning C G Grennström och C J Lagercrantz.
 
1945 -1949 – Simon Lindholm (direktör Eksjöhus).
 
1949 -1961 – Birger Johansson.
 
1961 – Kungl Majt och Kronan (Domänverket/AssiDomän)
 
1982 – Huvudbyggnad med de två flyglarna, Familjen Frändås
 
1983 – Kvarnen, Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn.
 
1991 – Vandrarhem och Drängstuga (röda flyglar), Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn.
 
2011 16 maj – förvärvade bygdegårdsföreningen Årås Kvarn de resterande byggnaderna av familjen Frändås och är därigenom ägare av hela det ursprungliga ÅRÅS SÄTERIs kvarvarande byggnader.
 
Ovanstående är hämtat från den ägarlängd, som finns uppsatt i Kvarnen.
Translate »