Monthly Archives

mars 2015

Göteborgs Symfonikers Kammarorkester gästade Årås

Ett 60 tal gäster valde att komma till oss på Årås för att lyssna på bl.a. Vivaldi, Keochlin, Medelsson, Sibelius vackert framfört av denna orkester. En gång omnämnd som ”En av världens mest fomidabla orkestrar”. Jan Alm berättade om Martinssons dikter.

”Årås Konferens & Gästgiveri”

Under ovanstående arbetsnamn driver vi en hel del projekt för att renovera de gamla säteribygganderna på Årås. Ett av projekten har renderat i att vi fått en utmärkelse av Leader Sjuhärad under kategorin ”Entreprenörskap” som bästa Leaderprojekt under perioden 2007-2014.
Motivering är: ”Med engagemang för sin hembygd och entreprenörskap visar föreningen att det går att skapa ett besöksmål på landsbygden. Ett besöksmål som väl uppfyller gästens behov och önskemål samtidigt som föreningen återskapar historisk miljö som riskerat att försvinna utan föreningens vilja och engagemang. Föreningen arbetar hela tiden med att utveckla nya produkter som fördjupar upplevelsen för besökare i området. Det ger också andra entreprenörer en möjlighet att utveckla sin verksamhet i området”.
Med diplomet följde en check på 1000 kr. Stort tack till alla som deltagit i projektet.

Årsmötet – 2015

Sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls för bygdegårdsföreningen och den nya styrelsens sammansättning framgår under flicken ”vår förening”.
Efter förhandlingarna visade Jan Holm bilder och berättade om han och hans hustrus resa i Sydamerika 2013 – Vi fick besöka Argentina – Uruguay – Chile (inklusive Påskön) – Peru – Equadore (inklusive Galapagos)

Translate »